Akseptering av betingelser
!


Retur og angrefrist


Etter angrefristloven kan du gå fra avtalen/bestillingen innen 14 dager etter at du har mottatt varen. Med andre ord har du har rett til å bytte eller sende varen i retur innen 14 dager etter at du har mottatt varen. Retur skjer under under forutsetning at varen ikke er brukt og er i orginal-emballasje.

Send oss en mail før du returnerer varen. Her finner du et returskjema som
du må fylle ut og legge ved varen som returneres.
Du må selv betale for returfrakten. (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).


 

Generelt
De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Klippfiskbua.no.
Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Klippfiskbua.no så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.


Priser og levering
Alle priser er oppgitt eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt.
Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Klippfiskbua.no sin side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.